Poslanstvo in vizija

 

Hmezad Jeklo, kot podjetje z bogato tradicijo v izdelavi kovanega ročnega orodja in odkovkov za industrijo, nastopamo na trgu kot celovit ponudnik izdelkov za dom in profesionalno uporabo v poljedelstvu, gozdarstvu, gradbeništvu, rudarstvu in splošni strojegradnji.


Ob stalnem spremljanju razvojnih trendov in zahtev trga skrbimo za tehnološko posodabljanje procesa kovanja, za kakovost izdelkov, pravočasnost dobav ter zadovoljstvo kupcev.

Visoka strokovna kompetentnost, znanje in izkušnje zaposlenih, usmerjenost v prihodnost ter sodobna tehnična in tehnološka podpora nam omogočajo izdelavo zelo zahtevnih kovanih izdelkov za vgradnjo v sodobne stroje in naprave.

 


Kupcem svetujemo pri razvoju po načelu od ideje do odkovka.