Zgodovina

Nastanek in razvoj kovaške industrije v Rušah

 

V vsem svojem obstoju Ruše nikoli niso imele izključno agrarnega značaja, ampak so se že v zelo zgodnjem obdobju začele pojavljati neagrarne panoge. Ena izmed prvih panog je bilo kovaštvo, ki se na ruškem območju pojavi že nekje v drugi polovici 14. stoletja, s kovačijo imenovano Vodni pogon ob Lobnici.

Korenine današnje kovačije, katere ustanovitelj je Alojz Pogačnik, segajo v leto 1840. Ta je skupaj s svojim sinom, inž. Hinkom Pogačnikom uvedel številne tehnološke novitete ter leta 1908 celo izgradil hidroelektrarno.

 

Po 2. svetovni vojni je kovačija prešla v last države, ter se preimenovala v Jeklo Ruše. Leta 1998 jo je kupilo podjetje Hmezad Trgovina iz Žalca in ji ponosno nadela današnje ime Hmezad Jeklo, d.o.o.

 

Kljub prehajanju lastništva kovačije »iz rok v roke« je proizvodnja vsa ta leta neprestano delovala ter podjetju zagotovila obstoj skozi turbulentne zgodovinske čase vse do danes.


Predstavljena zgodba seveda še ni zaključena, prav nasprotno, vsak dan pletemo njeno nadaljevanje, ki prinaša nove izzive in dosežke.