Pravno obvestilo


Avtorske pravice


© Copyright 2013 Hmezad Jeklo d.o.o.


Vsa besedila, slike, grafike, animacije in drugi dokumenti, ki jih vsebujejo spletne strani www.jekloruse.si, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. 


Vsebine spletnih strani ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati, razen v primeru pisnega soglasja podjetja Hmezad Jeklo d.o.o., ki aktivno uveljavlja svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Uporabniki lahko za svojo osebno uporabo razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.jekloruse.si, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice.

 

 

Izključitev odgovornosti

Spletne strani www.jekloruse.si so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu podjetje Hmezad Jeklo d.o.o. ne more jamčiti za ažurnost, točnost ali pravilnost vseh informacij na naših straneh, ki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 


Hmezad Jeklo d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi nastala pri uporabnikih zaradi nezmožnosti uporabe storitev naših spletnih strani, zaradi zaupanja v vsebino storitev, izgube podatkov ali drugih razlogov, povezanih z delovanjem in dostopnostjo storitev na naših spletnih straneh. Hmezad Jeklo d.o.o. si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršnokoli obdobje prekine zagotavljanje storitev spletne strani, če meni, da je to potrebno. 


Ker obstajajo na naši spletni strani www.jekloruse.si povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s Hmezad Jeklo d.o.o. in nad katerimi nimamo nadzora, ne moremo jamčiti in odgovarjati za natančnost in verodostojnost katerekoli zunanje spletne strani, za katero objavljamo povezavo ali sklic. Hmezad Jeklo d.o.o. tudi ne more prevzeti odgovornosti za zaščito podatkov na zunanjih spletnih straneh, do katerih je prišel obiskovalec prek povezav s spletne strani www.jekloruse.si.


Varstvo osebnih podatkov


Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. Podjetje Hmezad Jeklo d.o.o. se zavezuje, da bomo vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. 94/2007). Vaših podatkov ne bomo pod nobenim pogojem uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.


Vsi podatki bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za interno evidenco ter v namen, zaradi katerega so bili posredovani. Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.Piškotki

 

Piškotki so besedilne datoteke majhne velikosti, ki se namestijo na uporabnikovo napravo pri obisku spletnih strani. Namen piškotkov je analiza spletnega prometa, izboljšanje uporabniške izkušnje, shranjevanje nastavitev uporabnika in drugo.

Če piškotkov ne sprejmete, nekatere spletne strani morda ne bodo prikazane pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij oz. funkcionalnosti spletnih strani.


Če želite izvedeti več o piškotkih, ki jih uporabljamo na našem spletnem mestu, kliknite to povezavo.... kjer se prepletata
tradicija in
kakovost ...